Mediateka

Materiały

Dokumenty 40 / 54

1943
List ambasadora polskiego w USA do ministra spraw zagranicznych
"Prezydent wydaje się tak poruszony rozmową z pańskich młodym człowiekiem, że mówi tylko o tym" - donosi ambasador o reakcji Roosevelta po rozmowie z Karskim.

W tajnym sprawozdaniu dla ministra spraw zagranicznych RP Tadeusza Romera ze spotkania z sekretarzem stanu USA Cordellem Hullem, które miało miejsce tydzień po audiencji Karskiego u Roosevelta, ambasador RP w USA Jan Ciechanowski pisze, że sekretarz uważa rozmowę Karskiego z prezydentem za bardzo udaną. Jak cytuje Hulla ambasador: "The President seems so thrilled by his talk with your young man, that he can talk of nothing else" ["Prezydent wydaje się tak poruszony rozmową z pańskich młodym człowiekiem, że mówi tylko o tym"]. 

Źródło: Instytut Hoovera w Kalifornii, USA