Mediateka

Materiały

Rok Karskiego 2014 4 / 23

Filmy 21 / 25

Przemówienie prof. Petera F. Krogha, 8.05.2014
Przemówienie prof. Petera F. Krogha, dziekana School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown w latach 1970-1995 otwierające debatę "Przekleństwa polskiej geopolityki, a dzisiejsze sojusze: 1919 – 1945 – 1989”.

Nagranie zostało zrealizowane podczas dyskusji pt. „Przekleństwa polskiej geopolityki, a dzisiejsze sojusze: 1919 – 1945 – 1989”, którą zorganizowała Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego we współpracy z Georgetown Club of Poland, Wydawnictwem Poznańskim, Narodowym Bankiem Polskim i Uniwersytetem Warszawskim. Debata odbyła się 8 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Peter F. Krogh, dziekan School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown w latach 1970-1995 przybył do Polski na zaproszenie Fundacji i był gościem specjalnym debaty. Jan Karski zadedykował Peterowi Kroghowi swoją książkę "Wielkie Mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty", która była punktem wyjścia do debaty.

Źródło: