Mediateka

Materiały

Dokumenty 49 / 54

1942
Nota MSZ do rządów Narodów Zjednoczonych
Apel polskiego rządu w sprawie zbrodni niemieckich na ludności żydowskiej w okupowanej Polsce

10 grudnia 1942 r. minister spraw zagranicznych Edward Raczyński wystosował do rządów Narodów Zjednoczonych notę o mordzie dokonywanym na Żydach przez niemieckiego okupanta w Polsce. 

Nota powstała na podstawie raportu Karskiego oraz wywiezionych przez niego dokumentów w formie mikrofilmów ukrytych w kluczu. Klucz ten został przekazany przez Karskiego Aleksandrowi Kawałkowskiemu w Paryżu i dotarł do rządu w Anglii kilkanaście dni przed przyjazdem samego kuriera. 

Tekst noty dostępny jest w PDF w oryginale - w języku angielskim. 

Źródło: Instytut Hoovera w Kalifornii, USA