Idea i cele

Celem czteroletniego programu Jan Karski. Niedokończona Misja było przywrócenie pamięci o czynach i osobie Jana Karskiego w Polsce i na świecie. Historia legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego wpisuje się w kontekst relacji polsko-żydowskich, ale zachowuje też znacznie bardziej uniwersalne przesłanie – może być moralnym drogowskazem także dla kolejnych pokoleń ludzi na wszystkich kontynentach.

Patriota pozbawiony szowinizmu, gorliwy katolik przeciwstawiający się antysemityzmowi, intelektualista, a także człowiek czynu – postać i dzieło profesora Karskiego stanowią niezwykły wzorzec etyczny i skupiają w sobie wartości, których przekazywanie jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważne. Dziedzictwo Jana Karskiego zobowiązuje do promowania ducha tolerancji i odpowiedzialności obywatelskiej, sprzeciwu wobec haseł i ideologii totalitarnych, które torują drogę konfliktom, ksenofobii, rasizmowi i antysemityzmowi.

Karskiemu przez całe życie towarzyszyło przekonanie, że jego microgaming misja stanowi lekcję dla potomnych. To lekcja współodczuwania z drugim człowiekiem i jednocześnie trzeźwego realizmu. To przesłanie, którego sens nie przemija z biegiem lat. Czas zatem, by zadbać o to, by rozbrzmiało ono na całym świecie jeszcze donośniej.

Zbigniew Brzeziński powiedział o Janie Karskim: 

Historia Jana Karskiego to świadectwo, że wielkość człowieka mierzy się jego postawą moralną. Życie jest pełne i ma sens, jeżeli jest podporządkowane wartościom etycznym. Czyny Karskiego stawiają go w rzędzie największych bohaterów historii Polski. 

 

Broszura Jan Karski. Niedokończona misja (pdf)

 


Jan Karski, 1944 r. Źródło: Archiwum Instytutu Hoovera, USA