Fundraising

Pomimo zakończenia programu Jan Karski. Niedokończona misja. Muzeum Historii Polski nadal wspiera wszystkie inicjatywy związane z promowaniem historii Jana Karskiego w Polsce i na świecie. Muzeum dysponuje 3 egzemplarzami wystawy „Jan Karski. Człowiek Wolności”, w tym jednym w wersji polsko-angielskiej, pakietami edukacyjnymi „Jan Karski i jego czasy”  oraz animowanym filmem „Posłaniec z piekła” produkcji Disneya. Z uwagi na wiele ciekawych projektów prowadzonych przez Muzeum Historii Polski, których listę znajdą Państwo tutaj, liczy się każda forma wsparcia działań prowadzonych przez Muzeum. 

Wszystkie projekty, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum, zwłaszcza dalszy rozwój programu „Jan Karski. Niedokończona misja”, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju strony internetowej służącej jako główne źródło wiedzy o Janie Karskim, można wesprzeć na różne sposoby, między innymi finansowo. W przypadku wsparcia finansowego prosimy o wcześniejszy kontakt, byśmy mogli przygotować odpowiednią umowę i przekazać niezbędne dane.

DAROWIZNA

Darowizna na rzecz działalności Muzeum dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, umowy darowizny. Stronami umowy są darczyńca i Muzeum Historii Polski jako koordynator Programu. 

Darowizny mogą być przeznaczone na działalność programową w ogólności, a także na poszczególne projekty lub wydarzenia związane z działalnością Muzeum Historii Polski.

Przedmiotem darowizny mogą być m.in. kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne, przedmioty, darowizny typu in-kind - (usługi profesjonalne, np. obsługa medialna, promocja). 

Umowa darowizny zawiera dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości, harmonogram przekazania przedmiotu darowizny, klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora, klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez Muzeum Historii Polski, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.