Dokumenty 33 / 54

1940-1942
Mapa misji Karskiego
Misje Jana Karskiego 1940-1942

Mapa przedstawia drogi misji Jana Karskiego: pierwszej misji z Warszawy do Angers w lutym 1940 r. i powrotu w maju tego samego roku z wytycznymi odnośnie tworzenia Polskiego Państwa Podziemnego od Rządu na Uchodźstwie (żółta linia); drugiej tragicznie przerwanej w czerwcu 1940 r. misji (linia niebieska), podczas której został aresztowany przez gestapo, torturowany, a po próbie samobójczej zatrzymany w szpitalu w Nowym Sączu, skąd odbili go działacze podziemia; trzeciej i najważniejszej misji, z którą wyruszył jesienią 1942 r. do Londynu po wejściu do getta warszawskiego i obozu w Izbicy (linia czerwona). 

Więcej o kolejnych misjach w tematach: Pierwsza misja. Francja, Tragicznie przerwana druga misja i Najważniejsza misja

Źródło: Jacek Kotela dla Muzeum Historii Polski