W Opolu

Dni Karskiego w Opolu

W ramach obchodów Dni Karskiego w Opolu Muzeum Historii Polski zaprasza na wystawy, warsztaty i pokazy filmów.

W programie:

kwiecień - listopad - wystawy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych związane z obchodami Roku Jana Karskiego (gabloty, wystawki, gazetki)

9 maja - szkolenie dla nauczycieli "Jan Karski i jego czasy". Fundamentem szkolenia jest interdyscyplinarny pakiet edukacyjny o tym samym tytule. Tematyka pakietu wyczerpuje szeroko rozumiane zagadnienia edukacji humanistycznej oraz pracy wychowawczej opisane w podstawie programowej. Bezpłatne zajęcia prowadzone przez edukatorów i pracowników działu edukacyjnego MHP odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

czerwiec - październik - konkurs literacki na rozprawkę/esej dotyczący życia i działalności Jana Karskiego. Termin składania prac upływa 31.10.2014 r.

8 października godz.11.00debata "Jan Karski. Człowiek - Dyplomata - Bohater" z udziałem dr Waldemara Grabowskiego z IPN w Warszawie i dr Krzysztofa Hoffmanna z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sala Konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej

9 października - 31 grudniawarsztaty dla gimnazjalistów i licealistów "Jan Karski - człowiek, który próbował" ukazujące sylwetkę emisariusza. Na zajęciach zostanie wykorzystana rapowana biografia Karskiego, film „Posłaniec z piekła. Historia Jana Karskiego”, archiwalne wypowiedzi kuriera oraz wystawa „Jan Karski. Bohater ludzkości”. Sala Konferencyjna Miejskiej Bibioteki Publicznej

3 grudnia godz.13.00 - wernisaż wystawy "Jan Karski. Człowiek Wolności" w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach. Ekspozycja potrwa do 30 stycznia

3 grudnia - 30 stycznia - projekcje filmów: "Wysłannik z Polski" i "Posłaniec z piekła. Historia Jana Karskiego" w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach

Organizatorzy: Muzeum Historii Polski, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wstęp wolny.

Zapraszamy!