"Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919-1945. Od Wersalu do Jałty" 21 / 23

Źródło: