Uniwersytet Georgetown 17 / 23

Zdjęcia 2 / 3

1952
Doktor filozofii
Jan Karski w dniu obrony doktoratu na Uniwersytecie Georgetown.

W 1952 r. Jan Karski obronił doktorat z filozofii. Na Uniwersytecie Georgetown studiował od 1948 r. Ponieważ amerykańska uczelnia nie mogła uznać dyplomu magisterskiego z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Karski rozpoczął studia od samego początku. Dzięki dużemu samozaparciu, wsparciu kadry profesorskiej i stypendium, które pozwalało mu się skupić głównie na nauce, Jan w ciągu czterech lat zaliczył studia magisterskie i doktoranckie. Po doktoracie postanowił pozostać na uczelni, gdzie wykładał przez ponad 40 lat. 

Źródło: Instytut Hoovera w Kalifornii, USA