Filmy 47 / 51

Moje młode lata
Karski opowiada o swojej młodości.

Wspomnienia legendarnego kuriera z czasów młodości. Jan Karski opowiada m.in.: o zachowaniu niektórych polskich studentów wobec Żydów we Lwowie prze rozpoczęciem II wojny światowej, opowiada również o mieście w którym się urodził - o Łodzi i swoich młodych latach. 

Źródło: TVP Historia. Notacje historyczne