Mediateka

Materiały

Konferencja w Warszawie, 5-6 listopada 2014 1 / 23

Filmy 7 / 9

Panel 5 - POLACY – ŻYDZI: EWOLUCJA POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI, 6.11.2014
Moderatorem dyskusji był Prof. dr hab. Dariusz Stola – historyk, Polska Akademia Nauk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich.

W panelu wzięli udział: Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury, Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk; Prof. Jan Tomasz Gross – historyk i socjolog, Princeton University; Dr Piotr M. A. Cywiński – historyk, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; Dr Dariusz Gawin – historyk idei, Polska Akademia Nauk, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego; Prof. Aleksander Smolar – politolog, prezes Fundacji im. S. Batorego.

Konferencja „Jan Karski –pamięć i odpowiedzialność” odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 listopada 2014. Została zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski.

Źródło: