Dokumenty 53 / 54

1994
Honorowe obywatelstwo Izraela
Dyplom dla Jana Karskiego jako Honorowego Obywatela Izraela

20 stycznia 1994 r. Jan Karski został honorowym obywatelem Izraela. Sam mówił o tym potem: "Ja, Jan Karski - z domu Kozielewski - Polak, Amerykanin, katolik, a stałem się także Izraelczykiem. Gloria, gloria in excelsis deo" (przemówienie wygłoszone w Ambasadzie Izraela w Waszyngtonie, 12 maja 1994 r. podczas uroczystości nadawania Karskiemu honorowego obywatelstwa). 

Źródło: Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej