Mediateka

Materiały

Dokumenty 30 / 54

Korespondecja J.Karskiego z J.Giedroyciem 1
Przez lata Jan Karski korespondował z paryską "Kulturą", emigracyjnym miesięcznikiem ukazującym się w Paryżu od 1947 do 2000 roku.
Źródło: Ze zbiorów Stowarzyszenia Instytutu Literackiego "Kultura" dzięki uprzejmości pani Anny Bernhard